Prepoznavanje i označavanje otpornika ................simbol ili
Suvremena elektronička tehnologija omogućila je izradu otpornika različitih oblika, veličine, snage i točnosti.
Električni otpor (R) je fizikalna veličina, a otpornik je element koji materijalno predstavlja tu veličinu. Osnovna mjerna jedinica za otpor je 1 ohm
( W ) nazvana u čast fizičara G. S. Ohma. Otpornici su najčešće valjkastog oblika s žičanim izvodima na kraju , Posebnu pažnju moramo posvetiti obilježavanju vrijednosti njihovih otpora, a kada to naučimo, tada ćemo ih lako prepoznati. Uobičajena su dva načina obilježavanja: alfanumerički i bojama. Alfanumerički način obilježavanja pokazat ćemo na nekoliko primjera: 470E=470W, 4E7=4,7W, 1K=1000W, 4K7=4700W, 1M=1000000W. Kao što vidite svaka boja označava određeni broj. Koliku vrijednost nosi koja boja lako ćemo upamtiti, pogotovo ako se Sjetimo raspodjele boja u spektru bijele svjetlosti (duga). Srebrna i zlatna boja odnose se na odstupanje (toleranciju) od vrijednosti označene na otporniku.

Boja

crna
smeđa
crvena
narančasta
žuta
zelena
plava
Ljubičasta
siva
bijela

boje odstupanja:
zlatna             5%
srebrna         10%
bez prstena   20%
smeđa ...........1%

pripadni broj

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

Ništice koje dopisujemo

ništa
0
00
000
0000
00000
000000
0000000
00000000
000000000


U praksi često možemo susresti otpornike s tolerancijom manjom od 5%. Takvi otpornici označavaju se sa pet boja, s time što boja krajnjeg desnog prstena označava toleranciju. Naznačenu toleranciju prepoznajemo po prstenu koji je nešto širi od ostalih. Npr. smeđa boja označava toleranciju od 2%. Dakle, prve tri boje označavaju brojčanu vrijednost, četvrta broj ništica, a peta boja toleranciju. Radi se o metalslojnim otpornicima koji osim toga imaju mali šum.

Otpornici se isto tako razlikuju i po snazi. Standardna je snaga 1/4w. Postoje i tisuću puta jači otpornici. Slabiji otpornici se uvijek može zamjeniti sa jačim ako ima dovoljno mjesta u uređaju. Jači otpornik se nemože zamjeniti slabijim jer će pregorjeti