TABELA LAJT-SHOU
Svi mogu raditi bez muzike sa mogućnošću regulacije brzine paljenja. Svi mogu raditi u ritmu muzike preko ugrađenog mikrofona. Postoje tri varijante . Prva ima 3 ili 4 kanala. Napaja se direktno iz mreže te ne treba trafo. izvedba OPTO sa optokuplerima koja ima prednost paljenja kroz nulu. To drastično smanjuje smetnje. Osim toga to omogućava korištenje halogenih reflektora sa ugrađenim transformatorima (induktivno opterećenje). Sve varijante se isporučuju sa raznim snagama. Ako je izlazna struja 8A to ne znači da će se na uređaj moći priključiti lampe snage 1700W već najviše 300W. Tome je uzrok što žarulje u trenutku paljenja povuku i do 10-puta veću struju. Sa hladilima moguća je i dvostruka snaga. 
ŠIFRA
SK-03031

SK-03032

SK-03033

SK-03034

SK-03037
SK-03038

TIP
3K8

3K16

4K8

4K16

4K8OPTO
4K16OPTO

TRIAC
8A

16A

8A

16A

8A
16A

KUNA
185

220

200

235

250
285

HOME
1UVOD
2STRANA
3STRANA
4STRANA
5STRANA
6STRANA
7STRANA