190
KUNA
GITARSKO PROFI PRED POJAČALO EN
SK-05008
Ugrađena tubestrimer distorzija sa 4558 ic. Marshall stil tropojasni ekvilazer. Potenciometri: distorzija, bass ,mid i treble. Napajanje iz pojačala. 
190
KUNA
GITARSKO PROFI PRED POJAČALO AM
SK-05009
Ugrađena tubestrimer distorzija sa 4558 ic. Fender stil tropojasni ekvilazer. Potenciometri: distorzija, bass ,mid i treble. Napajanje iz pojačala. 
190
KUNA
BASS GITARSKO PROFI PRED POJAČALO
SK-05010 
Ugrađen bass bust, presence preklopnik i tro pojasni ekvilajzer. Potenciometri: volume, 50Hz, 500Hz i 5KHz. napajanje iz pojačala.
300
KUNA
BASS GITARSKO STUDIJSKO PRED POJAČALO
SK-05011
Ugrađen bass bust, presence preklopnik, šestero pojasni ekvilajzer. Napajanje iz pojačala.
300
KUNA
HALL SA SPIRALOM
SK-06001
Klasičan hall sa reverb spiralom za ugradnju.  Napajanje iz pojača ili miksera. Mini spirala je dio kita
HOME
1UVOD
2STRANA
3STRANA
4STRANA
5STRANA
6STRANA
7STRANA