200
KUNA
STEREO PRED POJAČALO
SK-05025
Ima4 ulaza. Sva preklapanja vrše se naponski. Ima regulaciju jačine, balansa, dubokih i visokih tonova. Sve regulacije vrše se naponski što omogućava izradu pred pojačala bez upotrebe oklopljenih mikrofonskih kablova. Izobličenja 0.15%. Signal šum -80dB. Ulazna osjetljivost 500mV.Izlaz 1,5V. 
170
KUNA
AKTIVNE SKRETNICE
Sve su mono tipa i za stereo ih je potrebno dvoje osim naravno subwofera koji je uvijek mono. Većinom se skretnice ugrađuju u zvučnike zato bi stereo izvedba bila suvišna. Moguće je napraviti devo i tropojasne kutije što se dobije višestrukim kombiniranjem skretnica niskog i visokog propusta. Napajanje direktno iz ispravljača od pojačala naponom 12 do 65V. Dva potenciometra za promjenu frekvencije i jačine. s/n 117db, distorzija 0,01. slabljenje 12db po oktavi. SK-22008 SUBWOFER 80-300 Hz
SK-22010 NISKOPROPUSNI 80-300 Hz
SK-22011 NISKOPROPUSNI 800-3000Hz
SK-22012 VISOKOPROPUSNI 80-300Hz
SK-22013 VISOKOPROPUSNI 800-3000Hz
130
KUNA
MG PRED POJAČALO STEREO
SK-05020
Pretpojačalo za gramofon sa magnetskom zvučnicom. Izvedeno sa malošumnim čipom . signal-šum80db distorzija 0,008%
HOME
1UVOD
2STRANA
3STRANA
4STRANA
5STRANA
6STRANA
7STRANA