Pojačala teorija obavezno pročitati
Stalno se ponavljaju ista pitanja koja proizlaze iz nepoznavanja osnova pojačala. Kao prvo snaga pojačala ne ovisi o broju i snazi izlaznih tranzistora. To znači ako imamo 2 potpuno ista pojačala sa jednakim napajanjima od kojeg prvo ima 2 izlazna tranzistora a drugo 4 potpuno ista tranzistora, oba će imati jednaku snagu. Razlika je u tome što će se pojačalo sa 4 izlazna tranzistora 2 puta manje grijati. Znači snaga pojačala većinom ovisi o snazi ispravljača jer pojačalo zapravo samo energiju iz ispravljača šalje u zvučnik. Najočitiji primjer su kompjuterski zvučnici od 1000w a napajaju se iz ispravljača koji se ušteka direktno u utičnicu i na njemu piše 12v 0.5A što kad pomnožimo dobijemo 6w pa kad to podijelimo na 2stereo kanala i oduzmemo oko 30% zbog neizbježnih gubitaka dobijemo otprilike 2x2w što se i čuje. Zato mnogi ocjenjuju kvalitetu pojačala po težini jer veća težina znači da je ugrađen transformator veće snage a to najčešće znači i veću izlaznu snagu. Naravno morate uzeti u obzir da klasični (četvrtasti) EI transformatori su 2.5-3 puta teži od modernih (okrugli sa rupom u sredini)toreidalnih transformatora. Snaga transformatora treba biti 1.25 puta veća od trajne (sinusne, Rms) snage pojačala. Znači ako imate pojačalo 2x50 w sinusne snage treba vam transformator minimalno 125w. Naravno za pojačala koja rade u A klasi trebaju 2-3 puta jači transformatori ali ona se rijetko koriste. Drugi najvažniji podatak je napon napajanja. Ako je napon napajanja premali pojačalo neće moći privesti snagu ispravljača na zvučnik bez obzira na snagu ispravljača. Na primjer imate transformator 1000w i izmjeničnog napona oko 2x35.5v izmjeničnog napona što kada ispravimo dobijemo 1.41 puta već istosmjerni napon što je oko 2x50 volti istosmjerno. Iz dijagrama vidimo da će snaga biti oko 100w. Ako još pojačate transformator 2000w snaga će ostati ista. Znači po napajanju tranzistora odmah vidimo snagu pojačala i ovaj dijagram vrijedi za sve vrste pojačala osim za Hitačijeve mosfete koji trebaju i do 10v veći napon. Naravno pojačala trebaju i hlađenje i to se najčešće radi pomoću specijalnih rebrastih hladila. Slabija pojačala često koriste kućište pojačala kao hladilo. Naravno tad kućište mora biti napravljeno od debljeg aluminijskog lima. Naravno pojačala tad nemogu razviti snagu kao kad rade sa pravim hladilima već oko polovice što je često isplativo jer su hladila skupa. Pojačala nesmijemo priključivati na zvučnik čija je otpornost manja od izlazne otpornosti pojačala jer može doći do kvara ili će proraditi zaštita. Znači na 8 omsko pojačalo nesmijemo priključiti 4 oma zvučnike ali smijemo bilo koji od 8 do 1000 oma ali što veći otpor zvučnika to proporcijonalno manja snaga koju će pojačalo dati na zvučnik.
100
KUNA
POJAČALO IC2X45W
SK-07007
 
Izlazna pojačala napravljena sa TDA ic zaštićena od kratkog spoja, preopterećenja i pregrijavanja. Distorzija 0,1% . Napajanje 12-17v. RMS=2X22W-4oma MAX=2X45W . U jednom čipu je stereo pojačalo. Bez hladila ali može poslužiti i veće aluminijsko kućište. Laka izrada zbog upotrebe malo dijelova, a i veća se snaga ne može izvući iz akumulatora bez upotrebe pretvarača. Kit ne sadrži hladilo.
180
KUNA
POJAČALO IC 150W
SK-07010
MOS-FET izlazna pojačala napravljena sa TDA 7294 intergrircima zaštićena od kratkog spoja, preopterećenja i pregrijavanja. Distorzija 0,008% . Napajanje za maksimalnu snagu ili +-V32 4oma.. Za stereo potrebna 2 kita. Potrebno hladilo nije dio kita i za maksimalnu snagu treba biti manje od 1K/W. Ugrađen ispravljač. Kit ne sadrži hladilo i transformator.Snaga 4 oma 75WRMS/150WPIK
190
KUNA

POJAČALO IC 120W
SK-07011

Izlazna pojačala napravljena sa LM3876 intergrircima dosad najbolje zvučećim čipovima. zaštićena od kratkog spoja, preopterećenja i pregrijavanja. IM distorzija 0,002% .Napajanje za maksimalnu snagu POTREBNO +-30V,. Za stereo potrebna 2 kita. Potrebno hladilo nije dio kita i za maksimalnu snagu treba manje od 1K/W. Ugrađen ispravljač. Kit ne sadrži hladilo i transformator.Snaga na 4 oma 60WRMS/120WPIK
230
KUNA
PROFI POJAČALO 250 V3
SK-08113
Svi izlazni tranzistori montiraju se na alu L profil koji je dio kita. Za stereo potrebna su dva kita. Pojačala mogu raditi sa pola snage pri čemu je za hlađenje dovoljno aluminijsko kućište pojačala ( minimalno 400x200x2mm ). Inače za datu snagu predviđeno je minimalno hladilo 0,85W/K koje nije dio kita. Sva imaju dosta kvalitetnu zaštitu tako da su upotrebljiva za profi namjenu kao razglasno. Izlazni tranzistori MJ15003/4. Distorzija 0.008%. Signal šum 110db. Frekventni opseg do 200000Hz. Damping faktor 100-500: Brzina porasta 50- 200Vus. Potrebna snaga trafoa jednaka RMS snazi pojačala X1,2-1,5A Napajanje +-45V za 4oma ili +-53V za 8 oma. Snaga 250WPIK-125WRMS Za stereo potrebna 2. Kit ne sadrži ispravljač, hladilo i transformator.
340
KUNA
PROFI POJAČALO 500 V3
SK-08117

Kao i prethodno pojačalo ali duplo jače jer ima 2 pare MJ15003/4 izlaznih tranzistora. Snaga 500WPIK-250WRMS. Napajanje +-45V za 2oma ili +-53V za 4oma. Spajanjem dva pojačala u most moguće je dobiti i 1000WPIK-500WRMS na 8 oma uz napajanje +-53 oma. Za stereo potrebna 2. Kit ne sadrži ispravljač, hladilo i transformator.

100
KUNA
ZVUČNIČKA ZAŠTITA I BEŠUMNO UKLJUČIVANJE POJAČALA
SK-09022

Štiti zvučnike od DC napona koji nastaju pri uključivanju i isključivanju pojačala, kao i kod kvara pojačala. Napajanje iz pojačala. 1 kit dovoljan za stereo pojačalo. Dodirom senzora prstom pali se i gasi pripadajući uređaj. Ugrađen relej

HOME
1UVOD
2STRANA
3STRANA
4STRANA
5STRANA
6STRANA
7STRANA