PROGRAMOTOR ATMEL
SK13101
Programator za atmel mikrokontrolere AT89C1051/2051/4051, AT89S8252 i AT89S53. Mikrokontroleri AT89S8252 i AT89S53 se mogu programirati i u sklopu u kojem rade jer sadrži mogućnost SPI programiranja. Programator sadrži neprogramirani AT89C2051mikrokontroler tako da odmah možete krenuti na programiranje.

EMULATOR
SK-13102

Emulira AT89C1051/2051/4051 pomoću AT89S8252. Naravno potrebno je imati programator sa SPI.
RAZVOJNA PLOČICA
SK-13103
Razvojna univerzalna pločica za AT89C1051/2051/4051mikrokontrolere. Programator sadrži AT89C2051mikrokontroler tako da odmah možete krenuti na programiranje i isprobavanje. Ugrađeno 8 izlaza po 500ma, dva izlaza za DC motore, 12led dioda, 3tipkala, .
200 KUNA DRAJVER ZA KORAČNE MOTORE
SK-13104
Univerzalni drajver za koračni motor unipolarnog tipa koristi SAA 1027, mogućnost mijenjanja brzine okretanja motora kao i smjera okretanja. Izlazna struja maksimalno 500mA po fazi..
30 KUNA KORAČNI MOTOR
SK-13105

12V 33oma 360mA po fazi. Korak 1,8 stupnjeva po fazi. visina bez osovine 14mm sa osovinom 22mm. promjer bez nosača vijka 70mm. promjer osovine17mm


HOME
1UVOD
2STRANA
3STRANA
4STRANA
5STRANA
6STRANA
7STRANA